Prijava

Prijavite se i pošaljite nam Vašu biografju. Vašu ćemo biografiju pohraniti, a s Vama ćemo stupiti u kontakt u trenutku kada se ukaže potreba za osobom vašeg profila.

Podacima prikupljenim iz biografije koristit ćemo se isključivo zbog odabira zaposlenika i zapošljavanja.

PRIJAVA